Zuzana Obertová

Väčšina Slovákov a Poliakov, najmä tých, ktorí žijú v blízkosti spoločnej hranice, nepociťuje potrebu využiť služby tlmočníka či prekladateľa. Ak však ide o dôležité obchodné rokovanie, školenie alebo uzatvorenie zmluvy, základná slovná zásoba nestačí. Vtedy prichádzam na rad ja.
„So žiadnou inou krajinou nie je Slovensko tak úzko hospodársky previazané ako s Nemeckom,“ píše sa na stránke Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave. Netreba pritom zabúdať ani na susedné Rakúsko. Kontaktov a vzťahov je teda dosť, a ak ich nemôžete rozvíjať v jazyku vášho partnera, ste na správnom mieste.
Od roku 2013 pracujem ako lektorka nemčiny v jazykovej škole. Okrem toho sa venujem výučbe nemčiny a poľštiny pre jednotlivcov. K svojim žiakom pristupujem individuálne podľa ich jazykovej úrovne a tiež podľa účelu, na ktorý daný jazyk potrebujú.