Tlmočenie

Cena tlmočenia sa počíta na poldeň (1 – 4 hod) a na celý deň 4 – 8 hod). V prípade záujmu je možné dohodnúť sa na cene za hodinu. Na simultánne tlmočenie sú vždy potrební dvaja tlmočníci, ak čas tlmočenia presahuje 30 minút. Spolupracujem s niekoľkými kolegami, s ktorými tvoríme dobre fungujúci tím, partnera do kabíny teda môžem zabezpečiť aj ja. Technické vybavenie na simultánne tlmočenie zabezpečuje objednávateľ. V prípade záujmu ma kontaktujte na e-mailovej adrese zuzana@vasprekladatel.sk alebo na telefónnom čísle 0904 198 438.