Kto som

tlmocenie v SND ja

Tlmočníčka a prekladateľka
Na Univerzite Komenského v Bratislave som vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Aktívne sa mu venujem od roku 2012.

Germanistka
Nemecký jazyk a kultúra ma sprevádza od útleho detstva – som potomok karpatských Nemcov na Slovensku.

Polonistka
Veľký sused, o ktorom vieme len pramálo. Chcela som to zmeniť, a preto som sa rozhodla študovať poľský jazyk a kultúru.

 

Vzdelanie

2014

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Prekladateľstvo a tlmočníctvo
  Nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra
  II. stupeň magisterský

2013

 • Školenie ProTranslator´s Day 2013, Nitra
 • Mesačný jazykový kurz v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Lublin

 

2012

 • Mesačný jazykový kurz v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Cieszyn
 • I. stupeň bakalársky na FiF UK v Bratislave, OPT, nemecký jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra

 

2010

 • Semestrálny študijný pobyt v „Centrum języka i kultury polskiej w świecie“, Krakov
 • Certifikát „Jugendmanager“ vo vzdelávacom programe Young Potentials Academy

 

2009

 • Certifikát Deutsches Sprachdiplom Stufe II

 

2008

 • Mesačný študijný pobyt v „Deutsche Schülerakademie“, Metten