O mne

Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Vzdelanie

 • 2018
  Mesačný študijný pobyt v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Lublin
 • 2016
  Školenie pre tlmočníkov poľského jazyka – dvojdňový seminár konzekutívneho tlmočenia, JTP Union Praha
 • od 2015
  doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  slavistika so zameraním na poľský jazyk a literatúru
 • 2014
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Prekladateľstvo a tlmočníctvo
  Nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra
  II. stupeň magisterský
 • 2013
  Školenie ProTranslator´s Day 2013, Nitra
  Mesačný jazykový kurz v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Lublin
 • 2012
  Mesačný jazykový kurz v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Cieszyn
  I. stupeň bakalársky na FiF UK v Bratislave, OPT, nemecký jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra
 • 2010
  Semestrálny študijný pobyt v „Centrum języka i kultury polskiej w świecie“, Krakov
  Certifikát „Jugendmanager“ vo vzdelávacom programe Young Potentials Academy
 • 2009
  Certifikát Deutsches Sprachdiplom Stufe II
 • 2008
  Mesačný študijný pobyt v „Deutsche Schülerakademie“, Metten