O mne

Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Vzdelanie

2018

 • Mesačný študijný pobyt v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Lublin

2016

 • Školenie pre tlmočníkov poľského jazyka – dvojdňový seminár konzekutívneho tlmočenia, JTP Union Praha

od 2015

 • doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave
  slavistika so zameraním na poľský jazyk a literatúru

2014

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Prekladateľstvo a tlmočníctvo
  Nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra
  II. stupeň magisterský

2013

 • Školenie ProTranslator´s Day 2013, Nitra
 • Mesačný jazykový kurz v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Lublin

 

2012

 • Mesačný jazykový kurz v „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej“, Cieszyn
 • I. stupeň bakalársky na FiF UK v Bratislave, OPT, nemecký jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra

 

2010

 • Semestrálny študijný pobyt v „Centrum języka i kultury polskiej w świecie“, Krakov
 • Certifikát „Jugendmanager“ vo vzdelávacom programe Young Potentials Academy

 

2009

 • Certifikát Deutsches Sprachdiplom Stufe II

 

2008

 • Mesačný študijný pobyt v „Deutsche Schülerakademie“, Metten