Poľský jazyk

Väčšina Slovákov a Poliakov, najmä tých, ktorí žijú v blízkosti spoločnej hranice, nepociťuje potrebu využiť služby tlmočníka či prekladateľa. Ak však ide o dôležité obchodné rokovanie, školenie alebo uzatvorenie zmluvy, základná slovná zásoba nestačí. Vtedy prichádzam na rad ja.

Mám skúsenosti s rôznymi typmi tlmočníckych situácií:
sprievodcovské tlmočenie turistom,
konzekutívne tlmočenie obchodného rokovania,
konzekutívne tlmočenie školenia,
konzekutívne tlmočenie na vernisáži či konferencii,
simultánne tlmočenie na konferencii.

V rámci svojich prekladateľských aktivít sa venujem textom z oblasti práva, turizmu, kultúry, histórie, hudby a v menšej miere aj technickým textom. Keďže vo svojej profesii sa musím neustále vzdelávať, rozširujem si obzory aj v iných oblastiach a zabezpečujem si aj konzultáciu so špecialistom v danom odbore.