Tlmočenie

Poskytujem rôzne druhy tlmočníckych služieb:

  • simultánne tlmočenie na konferencii,
  • konzekutívne tlmočenie obchodného rokovania,
  • konzekutívne tlmočenie na vernisáži či konferencii,
  • sprievodcovské tlmočenie (pomoc na úradoch a pod.).

Cenu za tlmočenie účtujem na poldeň (1 – 4 hod.) a na celý deň (4 – 8 hod.).

Na simultánne tlmočenie sú vždy potrební dvaja tlmočníci, ak čas tlmočenia presahuje 30 minút. Spolupracujem s niekoľkými kolegami, s ktorými tvoríme dobre fungujúci tím, partnera do kabíny môžem zabezpečiť.

Technické vybavenie na simultánne tlmočenie zabezpečuje objednávateľ.

V prípade záujmu ma kontaktujte na e-mailovej adrese zuzana@vasprekladatel.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 198 438.